Selenay

Selenay firmasının ambalaj fuarı tanıtımları için gereken modüler fuar standı tasarımı tarafımızca yapılmıştır.