Hayes Arüsder

Hayes boyalı fuar stand tasarımı firmamızın mimarları tarafından Comvex Arüsder fuarına özel olarak yapılmıştır.